• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Μνημείο

«Θεατρικό», Χρήστος Λάμπρου, 1996

Το έργο είναι κατασκευασμένο από μάρμαρο και ανοξείδωτο μέταλλο. Τοποθετήθηκε στο χώρο των προκατασκευασμένων κτιρίων του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών κατά τη διάρκεια του Α’ Συμποσίου Γλυπτικής. Ο τρόπος με τον οποίο έχει αποδοθεί το γλυπτό, παραπέμπει σε ορχήστρα θεάτρου, δηλαδή το κεντρικό σημείο στο οποίο ορχείτο ο χορός. Στην μαρμάρινη στήλη η οποία βρίσκεται στο κέντρο της σύνθεσης, διακρίνουμε από την μία πλευρά ένα ανθρώπινο σώμα σε ανάγλυφη μορφή το οποίο παραπέμπει στον πρωταγωνιστή ή στα μέλη του χορού, ενώ από την άλλη πλευρά αναγράφονται στίχοι από το έργο του Αισχύλου Πέρσαι. Πιο συγκεκριμένα είναι γραμμένοι στο αρχαίο κείμενο οι εξής στίχοι: «Ποιος τους εξουσιάζει και κυβερνά τον στρατό. Κανενός άνδρα δεν ονομάζονται δούλοι ούτε υπήκοοι». Εδώ τονίζεται η διαφορά του ελεύθερου πνεύματος των Ελλήνων σε αντίθεση με των Περσών. Ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί αυτό το απόφθεγμα για να «υπογραμμίσει» την πρωτοπορία και διαφορετικότητα των Ελλήνων. Τέλος, εκτός από τους μεταλλικούς σωλήνες που λειτουργούν ως άξονες στην σύνθεση, στην κορυφή του έργου, έχουν τοποθετηθεί μικρότεροι, με τρόπο ώστε να παραπέμπουν σε μουσικό όργανο και έτσι με εικαστικό τρόπο να παράγουν το μέλος, βασικό στοιχείο του αρχαίου δράματος. 

image

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Πανεπιστημιούπολη Πατρών

Τηλέφωνο

+30 2610997833

Διαδίκτυο

kribas@upatras.gr