• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Μνημείο

Χωρίς τίτλο

Στο έργο αυτό, η υπογραφή του καλλιτέχνη και η χρονολογία κατασκευής του,  υπό μορφή σφραγίδας, δεν είναι δυνατόν να ταυτοποιηθούν. Το υλικό του πιθανότατα είναι σίδηρος, αν κρίνουμε από τα σημάδια που έχει αφήσει πάνω του ο χρόνος με τη μορφή σκουριάς. Το γλυπτό κοσμεί τον εξωτερικό χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών και αποτελεί μια ξεχωριστή μορφή τέχνης, η οποία μπορεί να ερμηνευτεί με ποικίλους τρόπους. Οι οριζόντιες πλάκες που αποτελούν μέρος της σύνθεσης, θα μπορούσαν να συσχετιστούν με βιβλία ή θα μπορούσαν να παραπέμπουν σε μηχανή τυπογραφείου. Το εξωτερικό πλαίσιο θα μπορούσε να παραπέμπει σε παράθυρο προς τη γνώση. 

image

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Πανεπιστημιούπολη Πατρών

Τηλέφωνο

+30 2610997833

Διαδίκτυο

kribas@upatras.gr