• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Υπηρεσία

Δήμος Αιγιαλείας

Ο Δήμος Αιγιαλείας είναι δήμος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Αιγείρας, Αιγίου, Ακράτας, Διακοπτού, Ερινεού και Συμπολιτείας. 

Ο δήμος καταλαμβάνει το βορειοανατολικό και μέρος του ανατολικού τμήματος της Αχαΐας.

Πηγή φωτογραφίας: aigialeia.euimage
image
image

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Τηλέφωνο

Διαδίκτυο

...