• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Οικισμός

Μάστρου ή Μάστρον

Το Μάστρο (επίσημα: Μάστρον) είναι πεδινός οικισμός χτισμένος στα ανατολικά του Αχελώου ποταμού. Στη θέση ‘’Παλαιόκαστρον’’ έχουν εντοπιστεί αρχαιολογικά ευρήματα της αρχαίας αιτωλικής πόλης Παιάνιον.

Πηγή Φωτογραφίας: Βασίλης Αρτίκος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Μάστρου

Τηλέφωνο

Διαδίκτυο

...