• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Μουσείο

Λαογραφικό Μουσείο Κατούνας

Το Λαογραφικό Μουσείο Κατούνας βρίσκεται στη κεντρική πλατεία της ομώνυμης κωμόπολης του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Στο εσωτερικό του παρουσιάζονται εκθέματα και κειμήλια που αναδεικνύουν ενδιαφέροντα στοιχεία, σχετικά με τον τρόπο ζωής και τις συνήθειες των κατοίκων της κωμόπολης κατά την παλιά εποχή. Η λειτουργία του είναι αρκετά σημαντική, καθώς συμβάλλει στην ανάδειξη και στη διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Ορεινό και Αγροτικό. Κατάλληλη εποχή επισκεψιμότητας: Όλο το χρόνο. Είναι προσβάσιμο με δημόσια μέσα μεταφοράς. Δεν έχει κάποιο κόστος ή εισιτήριο. https://www.facebook.com/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%82-444020082473386/?ref=page_internal

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Κατούνα

Τηλέφωνο

Διαδίκτυο

...