• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Αρχαιολογικός χώρος

Ναός της Αφροδίτης

Ο Ναός της Αφροδίτης εντοπίζεται στον αρχαιολογικό χώρο των Βασσών Φιγαλείας, στη μικρή κοιλάδα που σχηματίζεται στη θέση Κώτιλο. Χτίστηκε κατά την αρχαϊκή εποχή μαζί με τον ναό της Αρτέμιδος Ορθασίας και, σύμφωνα με ευρήματα, και οι δύο ναοί ήταν σε χρήση έως το τέλος του 3ου π.Χ. αιώνα. Αυτό το σημείο ενδιαφέροντος είναι Ορεινό και Αγροτικό. Κατάλληλη εποχή επισκεψιμότητας: Όλο το χρόνο. Δεν είναι προσβάσιμο με δημόσια μέσα μεταφοράς. Δεν υπάρχει κάποια χρέωση ή εισιτήριο. Ωράριο επισκεψιμότητας: ΔΕ-ΚΥ: 08:30-15:30.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Βάσσες Φιγαλείας

Τηλέφωνο

(+30)2626022275

Διαδίκτυο

...