• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Υπηρεσία

Ινστιτούτο Τοπικής Ιστορίας

Ιδρύθηκε το 2000 και έχει ως αντικείμενο ενασχόλησης την ιστορία, την αρχαιολογία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα ασχολείται με τη διαχρονική πολιτισμική και περιβαλλοντική έρευνα, τη μελέτη των τοπικών κοινωνιών, την καταγραφή, συλλογή και διάσωση υλικών και άυλων τεκμηρίων.

 

Σπάνιο πρωτογενές υλικό έχει προέλθει από επιφανειακές αρχαιολογικές έρευνες σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και την Αρχαιολογική Υπηρεσία.

 

Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της αποστολής του παίζει η προβολή των πορισμάτων των ερευνών του στην επιστημονική κοινότητα αλλά και στο ευρύ κοινό. Για τον λόγο αυτό τα μέλη του δημοσιεύουν επιστημονικά άρθρα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, εκπονούν μελέτες και παρέχουν συμβουλές, δημιουργούν ψηφιακές βάσεις δεδομένων, δίνουν διαλέξεις, συμμετέχουν σε τοπικά ή διεθνή συνέδρια, οργανώνουν θερινά σχολεία, εκθέσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα.

 

Η έκδοση βιβλίων στοχεύει να κάνει μια πρώτη σύνθεση των δεδομένων ανά περιοχή και να ευαισθητοποιήσει τις τοπικές κοινωνίες ως προς την ανεκτίμητη αξία της πολιτισμικής τους παράδοσης.

 

Στη σειρά «Ιστορία Δυτικής Αχαΐας» έχουν ήδη εκδοθεί τα βιβλία:

 

1. Αγιοβλασίτικα: βήματα στο χρόνο (1998)

2. Η Κοινότητα Καραιίκων στο χρόνο (2001)

3. Βραχναίικα και Μονοδένδρι: Αρχαιολογία του Τοπίου και Τοπική Ιστορία (2009)

4. Σαγαίικα. Μεταμορφώσεις ενός τοπίου (2010, 2011)

5. Οι ρίζες των Σουδενιωτών. Τοπική Ιστορία και Αρχαιολογία των μετακινήσεων (2017)

6. «Ν’ αρμενίσουν τα καράβια τ’ Αλυκιώτικα». Από το αλάτι στην αλιεία. Οικονομία και κατοίκηση στις Αλυκές Δυτικής Αχαΐας (2020)


ΝΕΑ


image

Το 2021 το Ινστιτούτο συμμετείχε στις γιορτές για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 με την οργάνωση εκδήλωσης και έκθεσης υλικού με θέμα: "Κοινωνία & Οικονομία στην προεπαναστατική και επαναστατική περίοδο στη Δυτική Αχαΐα", σε συνεργασία με τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 

13/01/2022 12:21:39


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Καμενίτσα Αλισσού, 25002 ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΑ

Τηλέφωνο

6978220635

Διαδίκτυο

insti.gr@gmail.com