• pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures
  • pictures

Αξιοθέατο

Υδροβιότοποι Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου

Η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου στεγάζει σπουδαίους υδροβιότοπους με σημαντική χλωριδική και πανιδική αξία. Σε όλη την ευρύτερη περιοχή γύρω από τη λιμνοθάλασσα υπάρχει καθεστώς προστασίας αυτών των περιβαλλοντικών θησαυρών.

image
image
image

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Διεύθυνση

Τηλέφωνο

Διαδίκτυο

...